Elena Obraztsova 75 years gala (Netrebko,Guleghina,Khvorostovsky,Kura , Kohn) Moscow (2014,HDTV,Concert)

Elena Obraztsova 75 years gala (Netrebko,Guleghina,Khvorostovsky,Kura , Kohn) Moscow (2014,HDTV,Concert)
Elena Obraztsova 75 years gala (Netrebko,Guleghina,Khvorostovsky,Kura , Kohn) Moscow (2014,HDTV,Concert)

Orchestra:orchestra of the Bolshoi theatre
Conductor:Eugene Kohn
Blu-Ray Disc / DVD Disc
Number of Discs:1
Format:HDTV
Size:11.61 GB
Recovery: +3%
Scan:yes
Server: florenfile

Elena Obraztsova
Anna Netrebko
Maria Guleghina
Olga Peretyatko
Catherine Syurina
Dmitri Hvorostovsky
Jose Cura
Bruno Pratico
Julia Lezhneva
Yusif Eyvazov
Hibla Gerzmava
Yuri Vlasov
Dinara Alieva
Yulia Makhalina
Mary Pages
orchestra of the Bolshoi theatre
The chorus of the theatre Helikon-Opera
Conductor: Eugene Kohn
Director: Dmitry Bertman

part 01
part 02
part 03
part 04
part 05
part 06
part 07
part 08
part 09
part 10
part 11
part 12
part 13
part 14
part 15
part 16
part 17
part 18

Leave a Reply