Performer: Andrey Ivanov, Feodor Shaliapin, Boris Christoff, Nina Koshetz, Nadezhda Obukhova, Charles Friant, George Baklanoff, Andrey Ivanov, Evgeniya Smolenskaya, Sergey Lemeshev, Alexander Pirogov, Mark Reizen, Veronica Borisenko, Alexey Serov, Ivan Skobtsov, Feodor Godovkin, Elena Korneueva, Antonina Ivanova Composer: Alexander Borodin Orchestra: Bolshoi Theatre Orchestra, Bolshoi Theatre Chorus, RCA Victor SymphonyLossless Download