Performer: Ivan Petrov, Valentina Klepatskaya, Tamara Sorokina, Yevgeniya Verbitskaya, Georgi Shulpin, Alexey Ivanov, Mark Reshetin, Vladimir Ivanovsky, Irina Arkhipova Orchestra: Bolshoi Theatre Orchestra, Bolshoi Theatre Chorus Conductor: Alexander Melik-Pashaev Composer: Modest Mussorgsky Recorded: 1962 Audio CD Number of Discs: 3 Format: APE (image+cue) Label: Jimmy Classic Size: 786 MB Recovery:Continue Reading

Performer: Andrey Ivanov, Feodor Shaliapin, Boris Christoff, Nina Koshetz, Nadezhda Obukhova, Charles Friant, George Baklanoff, Andrey Ivanov, Evgeniya Smolenskaya, Sergey Lemeshev, Alexander Pirogov, Mark Reizen, Veronica Borisenko, Alexey Serov, Ivan Skobtsov, Feodor Godovkin, Elena Korneueva, Antonina Ivanova Composer: Alexander Borodin Orchestra: Bolshoi Theatre Orchestra, Bolshoi Theatre Chorus, RCA Victor SymphonyContinue Reading